Нишковидни алги

Нишковидни алги (Derbesia и Bryopsis

Добрите за рифа условия са оптимални и за развитието на нишковидни алги. В ранните години на морската акваристика беше цел на всеки акварист, първо да стабилизира развитието на нишковидни алги, за да може така да е сигурен, че е завършил процеса на биологично узряване на аквариума. Тогава знаехме: Ако растат нишковидните алги, ще растат и коралите. Но в развитието на акварума може да се стигне до неконтролиран растеж на тези алги заради небалансиран избор на обитатели, липса на алгояди и нестабилни показатели на водата. Други пък още от началото на занимаването си с хобито са на мнение, че алгите нямат място в аквариума, което ги кара лесно да се откажат. Чрез контрола на растежа на този вид алги се надявам да успея да повлияя положително срещу този процес на отчаяние сред неопитните акваристи.

Поражения

Най-често се явяват два вида нишковидни алги в нашите аквариуми: Derbesia spp. и Bryopsis spp. При по-масово развитие те могат да завземат цялата площ на декорацията и коралите – особено по-чувствителните твърди корали.
Видът Derbesia е най-често срещаният вид нишковидна алга в рифовия аквариум. Тя изгражда гъст килим от неразклонени нишки, в който се задържат големи количества детрит. По принцип можем да кажем, че старите и по-дълги алги не се консумират от алгоядите – те предпочитат по-млади и тънки алги.

Видът Bryopsis може да бъде разпознат по разклоненията. Цветът обикновено е тъмно зелен. Само малко видове алгояди и в редки случаи ядат тези алги – просто повечето предпочитат други видове храна. Този вид е много по-трудно преодолим проблем от Derbesia.

Мерки

Инвазивния растеж на двата вида нишковидни алги може да е причинено от насищане на водата с хранителни вещества. Това в случая са предимно фосфати и нитрати. Но алгите не се хранят само с фосфати и нитрати, а и с много други вещества: Желязо и въглероден диоксид например. Ако имаме дефицит на един от тези фактори, това може да се компенсира само в ограничени рамки от другите фактори, поради което този ограничен фактор ще ограничи и растежа. Това е вероятно най-важния извод при борбата с алгите: Високите нива на нитрат и силната светлина няма да доведат до растеж на алгите ако имаме например липса на желязо и въглероден диоксид. Но ако вкараме желязо с трейс елементите и СО2 чрез калциевия реактор, нищо не може да спре експлозивния растеж на алги. И все пак е грешно да твърдим, че само наличието на СО2 и желязо е причина за развитието на нишковидни водорасли. Само общото действие на различните фактори способства за тяхното развитие. Затова прегледайте системата си по следните критерии:
налична ли е повишена концентрация на хранителни вещества (фосфат, нитрат). Добавят ли се прекалено много трейс елементи и в частност желязо? Наличен ли е много разтворен въглероден диоксид в аквариума (например в калциев реактор с повишено подаване на СО2)? Подходяща ли е светлината за нишковидни водорасли (например по-жълти светлинни източници)? Липсват ли алгояди? Може ли да се установи наличие в аквариума на вредни вещества (например високо съдържание на тежки метали, отровни пластмаси)?

Общ поглед към
Нишковидни алги Cladophoropsis

 
Проблем: Нишковидна алга с ярко или тъмно зелен цвят (в зависимост от светлината). При директно осветяване леко отблясва. Не бива да се бърка с другия сходно изглеждащ вид Chaetomorpha.

Причина: Не са напълно изяснени причините, водещи до рязко размножаване на тази алга, което се случва дори при оптимални показатели на водата. Евентуално това може да е излишък на определени трейс елементи. Във всички случаи това размножаване се улеснява от липса на подходящ алгояд.

Мерки: При възможност извадете от аквариума засегнатия камък. Почистване с четка почти не помага – алгите са много жилави и почти не биват засегнати от четката. При големи аквариуми над 2.000л. е възможно да се вкара голям Naso lituratus. При малки аквариуми е подходящ за използване често внасяния Tripneustes gratilla. Намалете с 1/3 добавяните трейс елементи и наблюдавайте растежа на алгата. Възстановявайте изпарената вода с калквасер (разтвор на калциев хидроксид).

Нишковидни алги от вида Cladophoropsis

Това е твърд вид нишковидна алга, която влиза в аквариума най-често с живи камъни. В малко количество тя изглежда привлекателно, но понякога се размножава неконтролируемо и с това застрашава коралите. Тя ги дразни при допира си с тях и води до частичното умиране на засегнатите области най-вече на чувствителните Acropora.
Не бива да се бърка с вида Chaetomorpha, която изглежда по-скоро като намотан найлонов конец.

Проблем

Нишковидни алги, които могат да се размножат значително и да задушат коралите. Дори дискозомите биват обраснати толкова силно, че се отделят от камъка и си търсят друго място. В редки случаи този вид алги може да се засели дори в отделни умрели от задушаване области на твърдите корали.

Мерки

Извадете засегнатия камък от аквариума. Няма да помогне почистване с четка, защото алгите са жилави! Най-полезно е използване на подходящ алгояд.

Алгояди

За повечето риби твърдите алги не са предпочитана храна. Танговете биха хапнали малко млада алга от този тип, но дори това е рядкост. Когато порасне, тази алга е жилава като найлонова нишка. Много големи видове Naso нямат трудности да я ядат, но пък те са трудни за отглеждане в аквариума ако са с размер над 25-30см. Подходящ е таралежът Tripneustes gratilla с максимален диаметър от 17см. Той е често внасян вид таралеж от индийския пацифик, представител на семейството на таралежите с отровни щипци. В обичайния си хабитат той се среща в повърхностните слоеве на рифа. Но често в търговската мрежа се предлагат прекалено различни на външен вид таралежи, за които се твърди че са Tripneustes gratilla, което обърква купувачите, дали не им се предлага грешен вид.

Отровните щипци не се виждат. Рядко се срещат по-ярко оцветени таралежи от този вид, при които щипците са видими. Те са разположени по долната повърхност на таралежа и не са опасни за живота на човека – предизвикват реакция подобна на тази, при ужилване от оса. Таралежът ги използва за да хваща малки безгръбначни. Но тъй като той е предимно растителнояден, е много подходящ в борбата с алгите. По следите от движение и хранене се вижда, че таралежът яде алги не само от камъните, но и от грунда. Той яде също и по-висши водорасли като вида Caulerpa spp.
Някои акваристи разказват, че при липса на алги, този таралеж лесно прибягва до меки корали, например от вида Xenia spp. Tripneustes gratilla обича да се “маскира” – всичко, което полепне по бодлите му, остава там и бива разнасяно из аквариума.
Друг подходящ таралеж е карибския Tripneustes vertricosus с максимален диаметър от 20см. Той обаче е сравнително труден за намиране, тъй като в обичайния си хабитат на карибския басейн се счита са особен деликатес. До сега не са ми известни разкази за набези върху корали. Поне в моя аквариум никога не е правил това.