Златисти водорасли

Златисти водорасли
Chrysophyceae

Почти всеки се е сблъсквал в даден етап от аквариумния си опит с кремъчни водорасли. Те обхващат хиляди подвидове, обикновено едноклетъчни, повечето от които са добре различими под микроскоп. Те имат характерен вид, разпознаваем дори за неспециалисти.
Но тук не говорим за “нормалните” кремъчни водорасли, защото, както описахме в предишната глава, те се подтискат сравнително лесно. Ще разгледаме кремъчни водорасли, подхранвани от силициева киселина, които могат да се видят под микроскоп само при много голямо увеличение.
Те са толкова малки, че се нуждаем от поне 1000 кратно увеличение, за да ги различим, а да не говорим за трудностите при класифицирането. Цветът им е златист и те са неподвижни. Те са най-вероятно динофлагелати, обгърнати от люспи, съдържащи силициева киселина, и образуват и задържат тиня. Този вид може да бъде идентифициран като chrysophyceae (златистокафяв вид алги, най-често наричан “златисти алги).
Дълго време научното изследване на тези алги в океана е приемало за даденост, че те са сравнително малко разпространени. Причината за това, обаче,е била във факта, че тогава не е било известно много за нанопланктона. Тези организми не са можели да бъдат хванати с обичайните мрежи за планктон, защото размера им е едва 5-20 микрона, а този на планктона – 40-70 микрона.

Проблем
В моята аквариумна практика досега два пъти съм се сблъсквал с златистокафява тиня, обхванала голяма част от декорацията и грунда, съдържаща малки мехурчета. Те имат лигаво-тинест вид, а понякога – и продълговата форма, поради която в английския език се обозначават като Golden noodel.

Мерки
Силикати във водата
Океанската вода съдържа в редки случаи до 5mg/l силикати. В по-бедни на хранителни вещества области, в които се намират и кораловите рифове, концентрацията на силикати е от 0,04 до 0,1mg/l. В рифовия аквариум силиция се среща не само в разтворена форма. Той може да е и в твърда форма, като малки частици, носещи се във водата, или пък като част от камъните, минералите и особено изкуствената рифова керамика.
Не е възможно напълно да се освободим от силиция в аквариума. Той обикновено е във вид на силициева киселина (H4SiO4) или силикат (H3SiO4 ili H2SiO42-), необходим и усвояван от диатоми, гъби, радиоларии и мекотели. Описаните в предишната глава кремъчни водорасли, са особено нежелани в аквариума, защото лесно и бързо се размножават. Но тук трябва ясно да подчертаем, че освен силикат, те се нуждаят и от нитрат и фосфат в достатъчно количество.
Подобно на кремъчните водорасли, и златистите водорасли се подхранват от силикати, причината за които най-често е в питейната вода, силикатното съдържание на която може да бъде високо поради преминаването й през слоеве от скали, съдържащи силиций. Но подобни камъни могат да попаднат и в аквариума – та кой би правил изследване на всеки камък, който планира да постави в системата си? И тук можем да препоръчаме грунд не от кварцов пясък, а  коралов пясък или арагонит.
Следващ източник на силикати са рифовите соли – преди да изберете продукт на определен производител, можете да измерите със силикатен тест пресен разтвор от съответната сол. Рифовата керамика и други сходни продукти също могат да съдържат много силикати, които най-бързо се отделят точно в началните фази на новия аквариум. Ако искате да тествате дадена рифова керамика, можете да сложите парче с размер (обем) около 250ml в съд с 5 литра осмозна вода. Преди поставянето на парчето измерете съдържанието на силикати. След една седмица отново замерете с тест силикатите. Ако стойността е двойно по-голяма, можете да приемете, че точно рифовата керамика е била причината за проблема. Аз съм правил подобен тест с 8g материал, сложен в 40ml вода и получих следните резултати:

Чиста осмозна вода – 0mg силикат
Рифова керамика – 2-3mg
Туф – 0,03mg
Порест варовик – 2,5mg
Кварцов пясък – 1,3mg

Измерване на силикати
Измерването на силикати е лесно като това на фосфати, защото се извършва с почти същите реагенти. Важно е теста да може да измерва силиций, силициев оксид и силициева киселина.

Отстраняване на силикати
Когато сте в началото, направили сте нов аквариум и сте се сблъскали с този проблем, то мога да ви посъветвам, да подмените цялата декорация, камъни и грунд. Но ако аквариумът е изграден отдавна, то ще трябва да се сдобиете с някои неща, за да решите проблема: осигурете си фосфатен абсорбант на основата на железен оксид хидрат, който ще премахва и силициевата киселина. Освен това отделете силициевата киселина и от водата, която сменяте. Най-простия път към това е ползването на осмозна вода. В миналото, когато осмозните мембрани са премахвали само 85% от силикатите, това не е бил надеждна алтернатива, но днешните мембрани премахват 98% – т.е. от 5mg/l остават приемливите 0,1mg/l. Но ако и с това не се справите със силициевата киселина, можете да добавяне на йонообменен реактор след осмозаата.
Тук може да се използва двуколонен реактор за катиони и аниони, защото се рециклират лесно. При това катиония йонообменник трябва да е силно киселинен, а анионния – силно основен (а не слабо основен)! Само силно основния анионен йонообменник надеждно премахва силициевата киселина. Тези йонообменници се рециклират съответно с натриева основа и солна киселина. В конкретния случай спазвайте указанията на производителя.
Тази двустепенна комбинация надеждно ще реши проблема със силициевата киселина. Ако ползвате рядко двуколонния йонообменен реактор (веднъж на повече от месец и половина), ще е необходимо време за “сработване” – няма да можете да използвате първата вода, преминала през реактора. Целта на това е да се отмият нежелани микроорганизми. Едва след двукратно цялостно промиване на реакгора, водата може да бъде използвана в аквариума.

Химическо справяне с проблема

Лично се уверих в способността на продукта phycoEx за справяне с този вид алги. Намалете времето за осветяване до 8 часа дневно (актиничното осветление може да работи два часа повече), пуснете скимера на пълна мощност, но премахнете всякакви абсорбанти и други филтри. Всеки втори ден се прилагат 15ml от продукта на всеки 250л вода в продължение на две седмици. Лечението може да увреди и желаните водоросли (каулерпа, четоморфа и т.н.), но пък през целия процес на лечение не се отчитат нежелани реакции при коралите.

Алгояди
Не са известни такива!

Общ поглед
Златисти водорасли

Проблем

Кафявозлатисто отлагае по голяма част от декорацията на аквариума. Това отлагане се развива постепенно в масивна гелообразна маса. Коралите буквално се задушават под това отлагане.

Причина
Висока концентрация на хранителни вещества в аквариума
Силициева киселина във водата, причина за която е материал от декорацията – камъни, керамика или грунд.

Мерки
За 1: Значително по-обемна смяна на вода с такава, без следи от силикати. Използване на калквасер вместо доливна вода.
За 2: Оксиден фосфатен абсорбант, който да отстрани силициевата киселина от водата. Проверка на материалите, използване в аквариума и подмяна при подозрение.